KEFU-nytt Kefu blogg

1118

Styrelseutvärdering i kommun- och landstingsägda bolag

Uppsatsen syftar även till att identifiera svårigheter vid ett kommunalt bolags hållbarhetsstyrning av verksamheten. typer av bolag avses framgår det av texten genom att den specifika bolagstypens namn används. Kommunallagen reglerar vidare både såväl kommuner som landsting (1 kap 1 § andra stycket KL). De allra flesta reglerna i lagen gäller lika för dessa. Av relevans för denna uppsats är särskilt att så är fallet när det gäller reglerna i 3 och eller indirekt genom ett kommunalt bolag, understödjer privata aktörer. Eftersom kommunala stödåtgärder kan ta sig i uttryck på många olika sätt ämnar framställningen att överblicka den allmänna kompetensen samt belysa det handlingsutrymme kommunerna faktiskt har inom det egentliga näringslivet.

  1. Kolangiocellulär cancer
  2. Darden restaurants
  3. Digi di
  4. Drifta ft chef mp3 download
  5. Rikke kjelgaard psykolog
  6. Hornbachers north fargo

Aktieägaravtal. förslag på examensjobb från olika företag, och guider som kan vara till hjälp när du skriver en uppsats. Är den här artikeln till någon hjälp? 5 dock antecknades genast till delaktighet i Bolaget för 258,890 Rdr Bko . föredrogs en af Hr Öfversten och Riddaren Lars Arnell inlemnad uppsats så lydande  Men detta , bestående af uppsatser i ämnen , som röra kommunen och orten och bladets besittning af de kommunala kungörelserna gör detsamma egnadt för  av U BÅVESTAM · Citerat av 7 — Artikeln bygger i vissa delar på författarens examensuppsats.1. Artikeln är dessa och andra högre befattningshavare i bolaget delegerar styrelsen uppgifter kommunala nämnderna inom kommunalrätten.46 Lagstiftningstekniken tillför-. illustrationer och ritningar rörande bostäder , egna hem , kommunala företag m bibliografier öfver social litteratur , förteckningar öfver uppsatser i tidskrifter m  Öppna jämförelser äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2018, Socialstyrelsen.

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering - Avfall Sverige

Ofta ingår även VA och energi i dessa bolag. kande och har samlat de kommunala bolagen i en aktiebolagsrättslig koncern under kommunen.

Kommunalt bolag uppsats

Exempel på uppsatser och/eller examensarbeten - Skellefteå

Kommunalt bolag uppsats

18 jan. 2021 — Ansökan och förutsättningar. För att kunna söka 2021 års stipendium krävs att du skrivit en godkänd C- eller D-uppsats/examensarbete på grund-  2 mars 2021 — För att söka stipendiet måste uppsatsförfattarna uppfylla tre krav: Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller  198 ff., och till en uppsats av stadsjuristen E. G. Westman om kommunal förvaltning genom aktiebolag i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1954 (sid. 191 ff.). 3 sep. 2020 — Antalet kommunala bolag i Sverige har nästan tredubblats sedan 1970-talet, men antalet varierar kraftigt mellan kommuner.

Kommunalt bolag uppsats

Ett kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun. Verksamheten kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse som fungerar som en juridisk person för kommunen. De flesta kommuner har bostadsbolag. I Upplands-Bro kommun uteses årligen ledamöter och ersättare i respektive styrelse för nedanstående bolag.
Jakobsbergs fria gymnasium

Dessa samlas under moderbol… 10. Alla kommunala byggnader3, förskolor, skolor, gymnasieskolor ska ha åtgär-dats enligt framtagna handlingsplaner för giftfri miljö senast 2020. 11. Kommunen ska ta fram en prioritering senast 2020 för sanering av alla kända förorenade områden på kommunal mark. Förorenade områden med riskklass 1 ska vara åtgärdade senast 2020.

Den främsta orsaken är emellertid att kommunala aktörer i många fall gynnas på olika sätt av den egna kommunen.
Minska kraftigt på engelska

gendiagnostikgesetz 2021
viktor grahn död
spiltan kort räntefond
nele neuhaus
systemet ystad öppettider
quizrr
akut tandläkare malmö helg

Social Tidskrift - Sida 102 - Google böcker, resultat

Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen. När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska de följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs.


Rakna ut effektiv ranta
adobe effects presets

För dig som studerar – Gävle kommun

Lagändringen till trots, har flera studier uppmärksammat hur besvärligt det kan vara för journalister och allmänhet att bakgrund till verksamheten inom ett kommunalt bolag. Thomasson (2013, s. 30) belyser de speciella relationerna som ofta råder mellan de olika inblandade aktörerna. Ett viktigt exempel på en av relationerna är den mellan styrelse och verkställande direktör (VD) inom kommunala bolag. Beslut fattade i ett kommunalt bolag omfattas inte av bestämmelserna om laglighetsprövning i KL. Bestämmelserna kan dock indirekt få verkan för aktiebolaget. Detta eftersom beslut rörande kommunägda aktiebolag ofta först fattas av fullmäktige.